Kontakt

Ing. Lenka Burkertová

IČ: 06757553
Místo podnikání (a adresa pro doručování): Zvolská 697/1, 142 00 Praha 4 – Kamýk
Zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 12.
Kontaktní telefon: +420 724 357 164
Adresa pro doručování elektronické pošty: lenka@budemestavetdum.cz

Web: https://budemestavetdum.cz/