Jak efektivně porovnat cenové nabídky

 

Přejete si mít všechny cenové nabídky přehledně porovnané v jedné tabulce?
Chcete mít jistotu, že vámi vybraná stavební firma zahrnula do své cenové nabídky opravdu vše, co je pro vaši stavbu potřeba?
Toto a spoustu dalšího vám zajistí porovnání cenových nabídek metodou, kterou vám teď ukážu.

Základem pro efektivní srovnání cenových nabídek jsou dvě věci:
– kvalitně zpracovaná projektová dokumentace
– podrobný výkaz výměr k této dokumentaci
Tomu, jak má vypadat kvalitně zpracovaná projektová dokumentace, se věnuji v článku Projektová dokumentace jako pevné základy vašeho domu.

Co je to výkaz výměr a k čemu slouží?

Abychom měli jistotu, že vynaložíme peníze účelně a jak se říká v co nejlepším poměru „cena/výkon“, vyplatí se nechat našeho projektanta zpracovat tzv. výkaz výměr neboli slepý rozpočet, který potom rozešleme jednotlivým stavebním firmám, aby cenovou nabídku zpracovali přímo do něj.

Výkaz výměr je seznam jednotlivých položek – činností, které je nutné provést během stavby, seřazený do kapitol. Všechny činnosti mají definované množství a jednotku a vše je uspořádané do přehledné tabulky viz obrázek níže.

Výkaz výměr slouží k tomu, abychom porovnávali porovnatelné mezi sebou a neporovnávali tzv. „jablka s hruškama“.

Jak vypadá cenová nabídka podle výkazu výměr a bez něj

Pojďme se na to podívat konkrétně. Na obrázku níže vidíte, jak může např. vypadat cenová nabídka zpracovaná stavební firmou přímo do výkazu výměr – resp. zde je jen její část, protože celá nabídka by vyšla na několik stránek.

A nyní se podívejte, jak by mohla např. vypadat cenová nabídka na stejnou zakázku, kterou by stavební firma zpracovala pouze na základě projektové dokumentace.

Na první pohled je zřejmé, že druhá nabídka je méně podrobná. Když se podíváme pozorněji, zjistíme, že je také velmi obecná. Není jasné, jaké množství je oceněno, ani není jasně uvedená specifikace jednotlivých materiálů a produktů.

Proč to potřebujeme?

Přesná specifikace jednotlivých činností a uvedení konkrétního množství a jednotkové ceny u každé položky se hodí jednoduše proto, abychom se později během stavby se stavební firmou nemuseli dohadovat, co v ceně bylo obsaženo a co ne. V praxi by se nám např. mohlo stát, že firma zapomene některou část stavby ocenit (např. některé sádrokartonové příčky) a během stavby si za to řekne o peníze navíc. Nebo firma počítá s položením levnějšího typu dlažby a pak nám účtuje příplatek za dražší materiál.

Abychom se tomuto dohadování během stavby vyhnuli, nejjednodušší cestou je nechat si zpracovat cenovou nabídku do výkazu výměr, který nám zpracuje projektant. Pokud poptáme více stavebních firem, máme také jistotu, že porovnáváme srovnatelné práce a srovnatelné materiály.

V praxi by se totiž mohlo stát, že jedna firma nacení opravdu vše a v kvalitních materiálech, ale jiná firma něco zapomene a počítá s použitím levnějších materiálů. Pak bychom si logicky vybrali tu levnější firmu a během stavby bychom měli jenom problémy.

Co by měl obsahovat výkaz výměr?

Abychom od stavebních firem, kterým tento náš „slepý rozpočet“ rozešleme, dostali kompletní cenovou nabídku na stavbu našeho domu a aby bylo možné tyto cenové nabídky efektivně porovnat, je potřeba, aby výkaz výměr splňoval určité náležitosti.

– Kompletnost: V první řadě by měl být výkaz výměr kompletní, tedy musí obsahovat všechny činnosti, které je nutné během stavby provést. To není zdaleka jen stavební část, ale např. také instalace, práce elektro, úpravy okolního terénu apod.

– Podrobná specifikace činností: Dále každá činnost musí být podrobně specifikována, aby bylo jasné, o co konkrétně se jedná – příklady takovéhoto popisu jednotlivých činností vidíme na cenové nabídce výše.

– Množství a jednotka: U každé činnosti je pak uvedeno konkrétní množství a jednotka, např. m2, m3, ks, kg apod. Doporučuji nepoužívat položky typu „střešní latě na celou střechu – cena za komplet“, tyto položky jsou pak velmi složitě porovnatelné, nikdy totiž nezjistíme, jestli dodavatel, který je levnější, má latě skutečně levnější anebo jich prostě použil poloviční množství.

– Ostatní náklady a režie: Ve výkazu výměr je potřeba také počítat s náklady stavební firmy, které nejsou spojené s žádnou konkrétní činností jako např. náklady na stavbyvedoucího, zařízení staveniště, nájemné za zábory jiných pozemků, zkoušky a měření, doprava a přesuny hmot apod.

– Formátování a vzorečky: A aby se s tabulkou dobře pracovalo, měla by být nějak kulturně naformátována a obsahovat vzorečky, tedy výpočet ceny každé položky z množství a jednotkové ceny a také mezisoučty jednotlivých kapitol a následný výpočet celkové ceny. Doporučuji také podbarvit políčka, která má stavební firma vyplnit.

Přehledná srovnávací tabulka

Výkaz výměr rozešleme vybraným stavebním firmám a požádáme je, aby ceny doplnili přímo do něj. Když máme takto zpracované cenové nabídky, uděláme si srovnávací tabulku.

Pro lepší pochopení se nejprve podívejte na tabulku níže:

Řádky v tabulce jsou jednotlivé činnosti, které jsou nutné provést během stavby. Sloupce v tabulce jsou ceny jednotlivých firem. Jednoduše tedy nakopírujeme ceny z nabídek firem do sloupců – každá firma do samostatného sloupečku, resp. každá firma bude mít dva sloupce: pro každou položku jednotková a celková cena.

Vtip je v tom, že tímto způsobem neporovnáváme jenom celkovou cenu, ale máme takto přehled o každé jednotlivé položce. Tím se dají vyloučit chyby a máme zároveň představu, ve které položce je která firma dražší či levnější a podle toho s nimi vést jednání o výsledné ceně zakázky.

Do tabulky si pak můžeme uvést další poznámky dle libosti jako například dobu, kterou firma potřebuje na provedení zakázky, platební podmínky, záruku apod.

Co získáme použitím této metody

  • Máme kontrolu nad tím, že cenové nabídky obsahují opravdu vše, co je pro stavbu potřeba
  • Máme jistotu, že všechny stavební firmy nacenily stavbu s použitím srovnatelných (námi vybraných) materiálů a produktů
  • Při tvorbě srovnávací tabulky většinou odhalíme přepisové chyby typu že něco má stát 100 Kč na jednotku a v nabídce je 10.000 Kč nebo obráceně, nevyplněná pole apod. Takovéhle chyby nás při porovnávání praští do očí, ale po podpisu smlouvy o dílo toto jen těžko narovnává, přestože je každému jasné že šlo o přepis.
  • Pokud během stavby provedeme změnu některých materiálů nebo výrobků, odpadnou nám složité diskuse s dodavatelem o ceně, protože známe cenu každého jednotlivého výrobku nebo materiálu, při změně se tedy ocení pouze rozdíl
  • V rámci jedné tabulky máme kompletní přehled o všech cenových nabídkách a nemusíme složitě listovat a hledat, kdo co nabízí a za kolik
  • Neporovnáváme jenom celkovou cenu, ale můžeme porovnat i jednotlivé kapitoly – části stavby mezi sebou a dokonce i jednotlivé položky
  • Pokud máme omezené finance, můžeme si jednoduše rozdělit stavbu na etapy tím, že si vybereme kapitoly – části stavby, které chceme realizovat hned a které můžeme odložit na později (samozřejmě po dohodě se stavební firmou, aby to tak bylo realizovatelné)

Autor: Lenka Burkertová

Pomáhám svým klientům při výběru stavební firmy a připravuji ty nejlepší podmínky pro stavbu jejich spokojeného bydlení. Za více než 15 let praxe ve stavebnictví vím, na co si dát pozor. Více o mně si můžete přečíst zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *